انجمن دوستداران کودک کرمان

انجمن دوستداران کودک کرمان

ما براين باوريم ساختن جهاني انساني نيازمندعشق بي شائبه احترام و مشاركت فعال اجتماعي است ومتعهديم كه اين ارزش ها را در ميان كودكان ترويج كنيم

كارگاه آشنايي مقدماتي با روش هاي تسهيلگري

در تاريخ بيست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت 96 كارگاه آشنايي مقدماتي با روش هاي تسهيلگري در سيرجان در محل كتابخانه عمومي معراج انديشه به مدت 12 ساعت برگزار شد.

برگزاري دوره ديدبان حقوق كودك

دوره هاي آموزشي ديدبان حقوق كودك در سه جلسه شنبه ها در تاريخ هاي بيستم و بيستم هفتم خرداد و دهم تيرماه به مدت دوساعت ميزبان فعالين حوزه كودك كرمان بود.دراین کارگاه، جمعی از فعالین این عرصه و کارشناسان دستگاه های ا داری علاقه مند در محل مركز دوستداركودك مشتاق حضور پيدا كردند.     

حضور معاونت اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي ، درمركز دوستدار مشتاق

حضور معاونت اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي ، درمركز دوستدار مشتاق در پي خبر قتل يك دختر 7 ساله در خيابان ابوحامد و پيدا شدن جسدش بعد از 6 روز جو نا امني جامعه افغاني شهر كرمان را در برگرفته بود. در نتيجه به درخواست والدين دانش آموزان مركز دوستداركودك مشتاق ازسروان ساساني دعوت به عمل آمد تا در اين رابطه براي خانواده ها توضيحات نيروي انتظامي را اعلام كند

آلبوم تصاویر

انتشارات