انجمن دوستداران کودک کرمان

انجمن دوستداران کودک کرمان

ما براين باوريم ساختن جهاني انساني نيازمندعشق بي شائبه احترام و مشاركت فعال اجتماعي است ومتعهديم كه اين ارزش ها را در ميان كودكان ترويج كنيم

حضور معاونت اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي ، درمركز دوستدار مشتاق

حضور معاونت اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي ، درمركز دوستدار مشتاق در پي خبر قتل يك دختر 7 ساله در خيابان ابوحامد و پيدا شدن جسدش بعد از 6 روز جو نا امني جامعه افغاني شهر كرمان را در برگرفته بود. در نتيجه به درخواست والدين دانش آموزان مركز دوستداركودك مشتاق ازسروان ساساني دعوت به عمل آمد تا در اين رابطه براي خانواده ها توضيحات نيروي انتظامي را اعلام كند

كارگاه آموزشي يادگيري مبتني بر رويكرد پروژه اي برگزار شد

کارگاه آموزشی یادگیری  مبتنی بر پروژه به تسهیل گری خانم  مهرا جلیلی  در تاریخ  بيست و هفتم و هشتم بهمن ماه  با حضور 37 نفراز علاقه مندان  در مرکز رشد و شکوفایی کودکان مهر آیین ن  برگزار گردید.  

کارگاه فلسفه برای کودک

در تاريخ چهارم  و پنجم آذر95  كارگاه فلسفه براي كودك به تسهيل گري خانم دكتر فاطمه نوري با همكاري مهد مهرآيين و انجمن دوستداران كودك كرمان با شركت 53 نفر از مربيان و معلمان تعدادي از مراكز اموزشي كرمان در محل مهد مرآيين برگزار شد.

آلبوم تصاویر

انتشارات