انجمن دوستداران کودک کرمان

انجمن دوستداران کودک کرمان

ما براين باوريم ساختن جهاني انساني نيازمندعشق بي شائبه احترام و مشاركت فعال اجتماعي است ومتعهديم كه اين ارزش ها را در ميان كودكان ترويج كنيم

کارگاه فلسفه برای کودک

در تاريخ چهارم  و پنجم آذر95  كارگاه فلسفه براي كودك به تسهيل گري خانم دكتر فاطمه نوري با همكاري مهد مهرآيين و انجمن دوستداران كودك كرمان با شركت 53 نفر از مربيان و معلمان تعدادي از مراكز اموزشي كرمان در محل مهد مرآيين برگزار شد.

برگزاري كارگاه اصول پایه آموزشی دبستان

در تاریخ 24 شهریور کارگاه آموزشی تحت عنوان «اصول پایه آموزشی دبستان» به تسهیل گری خانم مرضیه فروغی در مرکزدوستدارکودک مشتاق برگزار گردید .

طرح هر كودك يك حامي

 در طرح هر کودک یک حامی شرکت کنید در طرح هر کودک یک حامی شرکت کنید و « مرکز دوستدار کودک مشتاق» را که برای شناسایی و  آموزش صدها کودک بازمانده از تحصیل  نیازمند منابع مالی است یاری دهید.   با پرداخت   200هزار تومان در سال   هر کودک می تواند از یک آموزش با کیفیت درمرکز دوستدار کودک مشتاق کرمان بهره مند شود وروند پژوهش وشناسایی کودکان ادامه یابد.      ما هر ماهه گزارش وضعیت تحصیلی این کودکان رابرای شما اطلاع رسانی خواهیم کرد شما می توانید در  صورت تمایل از مرکز بازدید کرده و از نزدیک فرایند ونتیجه کار ما را  مشاهده کنید.   برای شرکت  در این طرح حمایتی با ما تماس بگیرید.  آدرس مركز: كرمان، خيابان زريسف، بعد از پارك عصاي سفيد آدرس سايت: www.childfr.com childfriendly363@gmail.com  شماره دفتر : 03433317158  شماره موبایل: 09133439671   شماره کارت: 6037691512307976

آلبوم تصاویر

انتشارات