كتاب كار پيشرفته 3 - مركز دوستدار كودك مشتاق

كتاب كار پيشرفته 3 - مركز دوستدار كودك مشتاق

بخوانیم، بنویسیم، فکرکنیم کتاب کار(3)- مرکزدوستدارکودک مشتاق پاييز 95        تنظيم: رویا اخلاص پور همکارا ن: زهرا قاسم زاده، مریم ضیاءمحمدی، ليلي يحيي زاده صفحه آرایی:  بهار زندرضوی  

بخوانیم، بنویسیم، فکرکنیم کتاب کار(3)- مرکزدوستدارکودک مشتاق پاييز 95   تو را می بینم که روزها به تماشای دنیای اطرافت می نشینی، بادقت نگاه می کنی، گوش می‌دهی، لمس می‌کنی، می‌بویی و به همه اینها فکر می‌کنی. شاید ندانی که فکرهای تو برای من و دوستان من چقدر مهم است . ممکن است که تو کوچک باشی اما می‌دانم که فکرهای بزرگی داری، هر روز که زندگی می‌کنی با خوبیها، بدیها، سختیها و شادیهای زیادی رو‌برو می‌شوی، بعضی و قتها زندگی برایت سخت می‌شود، به نظرت می‌رسد که نمی‌توانی بعضی مشکلات را حل کنی، ولی دیده‌ام که با صبوری، با همکاری و با تفکر کارهایت را پیش برده‌ ای و امیدوار به نزد من آمده ای.  

دانلود