كارگاه آموزشي يادگيري مبتني بر رويكرد پروژه اي برگزار شد

كارگاه آموزشي يادگيري مبتني بر رويكرد پروژه اي برگزار شد

کارگاه آموزشی یادگیری  مبتنی بر پروژه به تسهیل گری خانم  مهرا جلیلی  در تاریخ  بيست و هفتم و هشتم بهمن ماه  با حضور 37 نفراز علاقه مندان  در مرکز رشد و شکوفایی کودکان مهر آیین ن  برگزار گردید.  

کارگاه آموزشی یادگیری  مبتنی بر پروژه به تسهیل گری خانم  مهرا جلیلی طی سه دوره  دو روزه در تاریخ ششم و هفتم ؛ دوازدهم و سیزدهم ،و بیست و هفتم و  بیست وهشتم بهمن ماه سال جاری در مرکز رشد و شکوفایی کودکان مهر آیین با حضورصدویازده نفر از علاقه مندان  برگزار گردید. شرکت کنندگان از مناطق کرمان، سیرجان،  جیرفت ، رودبار، بم و رفسنجان بودند‌. با توجه  درخواست مکرر متقاضیان دوره های بعد بعد از تعطیلات نوروز برگزار خواهد شد . براي مشاهده تصاوير برگزار شده  ازدوره سوم مورخ بيست و هفتم وهشتم بهمن ماه لطفا به گالري تصاوير درسايت انجمن دوستداران كودك كرمان مراجعه كنيد.  به زودي فيلمي از كارگاه رويكرد پروژه اي در سايت قرار خواهد گرفت. علاقه مندان مي توانند دربخش گالري فيلم ، فيلم منتشر شده در سايت را دنبال كنند.