كارگاه آموزشي مربيان كودك

كارگاه آموزشي مربيان كودك

  مجموعه كارگاه آموزشي مربيان كودك از تاريخ شنبه شانزده مرداد 95 تا تاريخ بيست و ششم مرداد 95 به مدت دو هفته با شركت بيست و دو نفر از علاقه مندان برگزار شد.

  در تاريخ  یکشنبه ۹۵.۵.۲۴،از ساعت ۹تا۱۲به مدت دو هفته، مکان مرکز دوستدار کودک مشتاق در یک فرایند پژوهش مشارکتی با کمک ۲۲نفر از افراد داوطلب و مربيان كودك برگزار شد. اين مجموعه كارگاه به تسهیلگری جميله حدادزاده، مهرا جليلي ، فرشاد رفيعي، اشرف سيقلاني  و  سیامک زندرضوی وبا همکاری خانم لیلا یحیی زاده انجام گرفت.