انتشارات
آيا مي توان از رويكرد مشتاق سخن گفت

حتما درباره انواع رویکردهای آموزشی شنیده اید ،مدتها فکر می کردم می توانیم آنچه را درمدرسه تجربه می‌کنیم یک رویکرد بنامیم ؟ شاید آری وشاید نه! بی شک پشت این تجربه ها وروشها فلسفه ای بود «کودکان با سطوح شناخت مختلف به مدرسه می آیند من همیشه تاکید داشته ام که آموزش باید این اختلافات را درنظر بگیرد . این سطوح مختلف شناخت مبین چیزی است که ما آن را هویت فرهنگی کودک می توانیم بنامیم .مسلما این هویت فرهنگی به معنای جامعه شناختی طبقه نیز هست .برای هرکودک نوع خواندن درفضای خانه ، محله وشهر شکل می گیرد وازمنشا اجتماعی کودک به شدت تاثیر می پذیرد»

بیشتر
جامعه شناسی و کار کودکان (تجربه ی مرکز دوستدار کود

در این کتاب مسئله‌ی کار کودکان در عرصه‌های گوناگون جامعه‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل اول شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و سوءِاستفاده از نیروی کار کودکان بر پایه‌ی جست‌وجو در سه جلد کتاب «سرمایه»، استخراج شده است؛ که حاصل آن دستیابی به شش گزاره‌ی اساسی است. این گزاره‌ها پایه‌ی ‌ورود عرصه‌ی جامعه‌شناسی انتقادی، به مسئله‌ی کار کودکان است.

بیشتر
فرصتی برای پرسشگرانه زیستن: رویکردی جامعه‌شناسانه

مطالعات سالهای اخیر نشان می‌دهد، حل مشکلات گسترده‌ی نظام تعلیم وتربیت، بدون حضور مؤثر کودکان، توانا شدن‌‌شان و پذیرش مشارکت همه‌جانبه‌ی آنان است تحقیق این امر تنها با کمک آموزشگرانی امکان‌پذیر است که تک‌تک کودکان را در همه‌ی ابعاد وجودی ومسائل‌شان پذیرا شوند.  http://fidibo.com/book/

بیشتر
چایگاه آموزش در مدیریت بلایا

مهم ترین گام برای کاهش بلایای طبیعی وایجاد یک روحیه پیشگیری محور ، ظرفیت سازی درمیان مردمی است که در این برنامه شرکت می کنند . بنابراین آموزش ،موضوعی اساسی در برنامه های اجتماع محور به شمار می رود . روشهای آموزشی در این برنامه ها نمی تواند روشهای یکسویه وصرفا منتقل کننده اطلاعات باشد . این برنامه ها نیازمند روشهایی است که بتواند فرآیند آموزشی مبتنی بر بر ابری واندیشه ورزی را برای تغییر شرایط نامطلوب رهبری کند.

بیشتر
با قصه گويي مهارت زندگي را تمرين كنيم

كتابي كه پيش روداريد با هدف آموزش برخي مهارت هاي زندگي از طريق قصه گويي تهيه شده است. اين كتاب با مراقبان كودك به شيوه اي هدفمند قصه گويي را تمرين مي كند و از طريق ساخت ارتباطي موثر آن ها را در انتقال اهداف تربيتي شان ياري مي رساند.

بیشتر
من يك دانشمند هستم

کودکان خردسال اغلب دانشمند نامیده می شوند. تمایل آنها به کنجکاوی ، بررسی محیط ، سوال  پرسیدن وساختن فرضیه درمورد این که جهان چگونه است وعلم چگونه سااخته می شود، زمینه ای عالی برای افزایش یادگیری وآمادگی تحصیلی ایجاد می کند.

بیشتر
بازي و تفكر انتقادي

تفکر انتقادی به این معناست که افراد بیاموزند چگونه سوال کنند ؟ چه سوالاتی بپرسند ؟ چگونه استدلال کنند و چه روش استدلالی را بکار بگیرند؟ بیاموزند موضوعات اطراف خود را ، از زاویه دیگری نگاه کنند ، دیدگاه خود را به صورت مطلوبی به دیگران ابراز کنند وپذیرای دیدگاههای دیگران باشند تا تغییر مثبتی ایجاد شود.

بیشتر
حل مسئله ورشدیکپارچه کودکان

کودکان نیز  دائما درحال حل مسائلی هستند که برخواسته از بازی  هایشان است ویا در زندگی روزانه با آن روبرویند . همانطور که با مردم یاموادمختلف تعامل می کنند ،اهداف خود را پایه گذاری کرده وراه حل ها راامتحان می کنند . برای بدیهی است که توانایی حل مسئله را ساده بپنداریم زیرا درمتن زندگی ما تنیده شده است اما مانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین دارد ویک مرکز مراقبت ازکودکان خردسال بهترین مکان برای پرورش توانایی های حل مسئله می باشد.

بیشتر
دستها برای کتک زدن نیستند

کودکان کارهای سازند ه وجالبی راکه می توانند با استفاده ازدستانشان انجام دهند آموخته وتمرین می کنند.آنها می آموزند که برای اجتناب ازکتک زدن به وسیله نقاشی ، بالاوپایین پریدن ، صحبت کردن درباره احساسات و....چاره اندیشی کنند.  این کتاب شامل بخشهایی برای بزرگسالان است که ایده هایی را برای بحث وگفتگو وفعالیتهایی را برای باهم بودن طرح می کند.

بیشتر
از آسیب پذیری تا رهایی :نیازها وحقوق زنان قبل وبعد

تجربیات نشان می دهد که برنامه ی آماده سازی درمقابل بلایا( شامل مراحل آمادگی ،امداد وبازسازی ) بدون داشتن یک رویکرد جنسیتی نمی تواند به اهداف خود برسد . این برنامه نیازمند فعالیتهای زنان برای تغییر در شرایط آسیب پذیری واستفاده ازظرفیتهای جامعه است . بهترین نقشه های GIS، بهترین برنامه های تخصصی درمواجهه با خطرات اضطراری ، فرهیخته ترین دانشمندان و فعال ترین دولت ها نمی توانند مردم را ایمن کنند . راههای ایمن زیستن درمحیطهای پرحادثه بایستی از طریق کار سخت درمحیط محلی وبا تلاش همگام مردان وزنان بدست می آید .

بیشتر
راهنمای مدیریت بلایا مبتنی بر اجتماعات محلی

حوادث طبیعی وزیست محیطی به ویژه زلزله ،جامعه انسانی را  همواره مورد تهدید قرار می دهند .آیا راه حل فوری برای کاهش ومدیریت این خطرات وجود دارد ؟ مدیریت اجتماع محلی وشبکه های همسایگی یک تجربه موفق جهانی است . این کتاب به عنوان راهنمای عملی تلاش می کند تا الگوهای مناسب مدیریت وکاهش خطرات را بر پایه تقویت ظرفیت های اجتماع محلی به شما معرفی کند.

بیشتر