درباره ما

درباره ما

محدوده فعالیت انجمن دوستداران كودك كرمان:  کرمان

تاریخ مجوز:1387/07/08

شماره ثبت:363

تاریخ ثبت: 1380/11/03

مرجع صدور مجوز: استانداري كرمان

حوزه فعاليت:کودکان بی سرپرست، كودك كار، كمك هزينه تحصيلي

حوزه رفاه اجتماعی: محیط زیست

 هدف کلی انجمن:  تلاش برای ترویج و تحقق کامل پیمان نامه حقوق کودک در عرصه های: حق بقاء ، حق رشد ، حق امنیت و حق مشارکت برای همه کودکان است

اهداف جزیی:

1.       گسترش آموزش پیش دبستانی به صورت همگانی

2.       آموزش فعالیت های اجتماع محور برای ایجاد فضاهای یادگیری دوستدار کودک در محلات شهری وروستایی

3.       کمک به کودکان آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه در استان

4.       کمک و حمایت از کودکان آسیب پذیر یا در معرض آسیب های اجتماعی و یا معلول

5.       آموزش خانواده ها ، مربیان و مراقبان کودک

6.       برگزاری همایش ، جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی در محله ها و مراکز آموزشی و توانبخشی

7.       شناسایی کودکان محروم وبازمانده از تحصیل و فراهم آوردن امکانات آموزشی برای آنان

8.       تهیه و تولید خبرنامه ، بروشور ، منابع و کتاب های آموزشی برای والدین ، مربیان و کودکان

9.       انجام پژوهش در زمینه مسائل آموزشی واجتماعی وحقوقی کودکان

 

عرصه فعالیت و گروه های هدف: کودکان ، خانواده ها ، مربیان و مراکز اداری و آموزشی مرتبط با آنان

وضعیت اداره انجمن :بالاترین ارگان انجمن، مجمع عمومی است که هر سال یک بار تشکیل می شود و هیئت مدیره پنج نفره را همراه با دو عضو علی البدل و یک بازرس علی البدل انتخاب می کند.

هیئت مدیره منتخب نیز یک نفر را به عنوان مدیر عامل تعیین می کند

ما بر این باوریم   ساختن جهانی انسانی نیازمند عشق بی شائبه ، احترام ومشارکت فعال اجتماعی است و متعهدیم که این ارزشها را درمیان کودکان ترویج کنیم

 
آدرس مركز: كرمان، خيابان زريسف، بعد از پارك عصاي سفيد
آدرس سايت: www.childfr.com
  شماره دفتر : 03433317158 
شماره موبایل: 09133439671