برگزاري كارگاه اصول پایه آموزشی دبستان

برگزاري كارگاه اصول پایه آموزشی دبستان

در تاریخ 24 شهریور کارگاه آموزشی تحت عنوان «اصول پایه آموزشی دبستان» به تسهیل گری خانم مرضیه فروغی در مرکزدوستدارکودک مشتاق برگزار گردید .

در تاریخ 24 شهریور کارگاه آموزشی تحت عنوان «اصول پایه آموزشی دبستان» به تسهیل گری خانم مرضیه فروغی در مرکزدوستدارکودک مشتاق برگزار گردید . خانم مرضیه فروغی معلم دبستان غیرانتفاعی شهید مهدوی است و 10 سال است که در این مرکز حضور دارد. ایشان 17 سال سابقه معلمی دارند. مدتی در پرورشگاه صنعتی به اموزش مشغول بودند و سابقه تدریس در دبستان از پیش دبستان، پایه اول و سایر پایه ها را دارند. ایشان در کلاس های آموزشی مختلف شرکت کرده و تجربیات زیادی کسب نموده اند و با گروه های مختلف سنی برنامه سواد اموزی را داشته اند در این کارگاه 23 نفر از معلمان داوطلب درمرکز دوستدارکودک مشتاق وموسسه بچه های آفتاب شرکت داشتند وتجربیات خود را باهم شریک شدند . مرکزدوستدارکودک مشتاق مثل سالهای گذشته همچنان میزبان صدها کودک بازمانده ازتحصیل است و دوستان داوطلب  در موسسه بچه های افتاب نیز به یاریهای آموزشی وحمایت از کودکان کار درمحلات گوناگون می پردازند