كارگاه آشنايي مقدماتي با روش هاي تسهيلگري

كارگاه آشنايي مقدماتي با روش هاي تسهيلگري

در تاريخ بيست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت 96 كارگاه آشنايي مقدماتي با روش هاي تسهيلگري در سيرجان در محل كتابخانه عمومي معراج انديشه به مدت 12 ساعت برگزار شد.

در تاريخ بيست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت 96 كارگاه آشنايي مقدماتي با روش هاي تسهيلگري در سيرجان در محل كتابخانه عمومي معراج انديشه به مدت 12 ساعت برگزار شد. در اين كارگاه بيست و چهار نفر از علاقه مندان به فعاليت هاي اجتماعي شركت كردند. لازم به ذكر است كه در اين كارگاه نمايشگاه كوچكي از  كتابهاي انجمن دوستداران كودك كرمان با سرفصل هاي مرتبط با كارگاه  برگزار شد. تسهيلگران كارگاه: دكتر سيامك زندرضوي، مهندس رويااخلاص پور، دكتر بهار زندرضوي  مباحث طرح شده: ارزش ها وتكنيك هاي تسهيلگري ومهارت گوش دادن موثر، تسهيلگري موفق و تهسيلگري ناموفق