نمايشگاه عكس پشت در مهر

نمايشگاه عكس پشت در مهر

مایشگاه عکس "پشت در مهر" در تاريخ 28 مهر 1396 در نگارخانه رستاك برگزار مي شود. هدف از اين نمايشگاه حمايت از كودكان بازمانده از تحصيل و معرفي فعاليت هاي انجمن دوستداران كودك كرمان است. نمايشگاه " پشت در مهر" در تركيبي متفاوت از عكس، فيلم و كارهاي دستي به مدت سه روز از تاريخ 28 مهر تا 31 مهر ماه براي بازديد علاقه مندان از ساعت 17:30 تا 20:30 باز مي باشد. درآمد حاصله براي آموزش كودكان بازمانده از تحصيل در انجمن دوستداران كودك هزينه خواهد شد. آدرس: بلوار نصر، ابتدای میدان کوثر، طبقه پایین اسباب بازی فروشی، نگارخانه رستاک

مایشگاه عکس "پشت در مهر" در تاريخ 28 مهر 1396 در نگارخانه رستاك برگزار مي شود. هدف از اين نمايشگاه حمايت از كودكان بازمانده از تحصيل و معرفي فعاليت هاي انجمن دوستداران كودك كرمان است. نمايشگاه " پشت در مهر" در تركيبي متفاوت از عكس، فيلم و كارهاي دستي به مدت سه روز از تاريخ 28 مهر تا 31 مهر ماه براي بازديد علاقه مندان از ساعت 17:30 تا 20:30 باز مي باشد. درآمد حاصله براي آموزش كودكان بازمانده از تحصيل در انجمن دوستداران كودك هزينه خواهد شد. از علاقه مندان دعوت مي شود در تاريخ هاي ياد شده از نمايشگاه بازديد به عمل آورند.  آدرس: بلوار نصر، ابتدای میدان کوثر، طبقه پایین اسباب بازی فروشی، نگارخانه رستاک