بازگشايي مركز دوستدار كودك مشتاق

بازگشايي مركز دوستدار كودك مشتاق

مركز دوستدار كودك مشتاق از اول مهر ماه سال تحصيلي جديد را آغاز كرد. و براي يازدهمين سال پياپي ميزبان پانصد كودك مهاجر و ايراني فاقد کارت هویتی است که به دلایل مختلف به مراکز رسمی اموزشی راه پیدا نکرده اند . 

مركز دوستدار كودك مشتاق از اول مهر ماه سال تحصيلي جديد را آغاز كرد. و براي يازدهمين سال پياپي ميزبان پانصد كودك مهاجر و ايراني فاقد کارت هویتی است که به دلایل مختلف به مراکز رسمی اموزشی راه پیدا نکرده اند . حضورشان را مشتاقانه خوش آمد می گوییم ودر فضای پر از مهر مرکز با هم یادگیری را تجربه می کنیم .چیزهای زیادی هست که می توانیم از هم بیاموزیم حتی اگر جای اندگی باشد . یاد می گیریم جای اندک را باهم سهیم شویم تا مهربانی از یادمان نرو. براي بازيد به گالري سايت مراجعه كنيد.