طرح هاي انجمن دوستداران كودك

طرح هاي انجمن دوستداران كودك

نشريه زن و اجتماع چندي پيش مصاجبه اي را با خانم رويا اخلاص پور مدير مركز دوستدار كودك مشتاق منتشر كرده است. در اين مصاحبه دو طرح "سوادآموزی عاطفی اجتماعی مادر – کودک " و " دنيازاد" معرفي مي شود. مرکز دوستدار کودک مشتاق تحت نظارت انجمن دوستداران کودک کرمان، پانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و در طول این سال‌ها برای سوادآموزی و آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان کار و بازمانده از تحصیل تلاش بسیاری نموده است.

نشريه زن و اجتماع چندي پيش مصاجبه اي را با خانم رويا اخلاص پور مدير مركز دوستدار كودك مشتاق منتشر كرده است. در اين مصاحبه دو طرح "سوادآموزی عاطفی اجتماعی مادر – کودک" و "دنيازاد" معرفي مي شود. مرکز دوستدار کودک مشتاق تحت نظارت انجمن دوستداران کودک کرمان، پانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و در طول این سال‌ها برای سوادآموزی و آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان کار و بازمانده از تحصیل تلاش بسیاری نموده است. رويا اخلاص پور در اين مصاحبه كه در سايت انجمن قسمت مقالات منتشر شده است تاكيد مي كند. به نظر من اگر قرار باشد دنیا درست شود، خاورمیانه درست شود، تنها از مسیر زنان و دختران انجام خواهد شد. زنان و دخترانی که سواد دارند، خواسته‌هايي دارند و براي بيان خواسته‌هايشان توانمند هستند.