انتشار گزارش مهرماه مركز دوستدار كودك مشتاق

انتشار گزارش مهرماه مركز دوستدار كودك مشتاق

گزارش مهرماه 1401 مركز دوستدار كودك مشتاق منتشر شد. در اين گزارش با چهار طرح اصلي اين مركز آشنا شويد. هدف از اجراي اين طرح ها ارتقاي كيفيت آموزش، فراهم كردن محيط شاد و امن براي آموزش كودكان بازمانده از تحصيل است. براي دريافت كامل متن به بخش انتشارات قسمت مقالات همين وب سايت مراجعه كنيد.

يكي از جديدترين طرح هاي اجرا شده در مركز دوستدار كودك مشتاق طرح آموزش خودمراقبتي دختران نوجوان است. سي نفر از دختران نوجوان مركز در اين طرح مشاركت مي كنند. آموزش سواد عاطفي، اجتماعي، جنسي و بهداشتي از اولويت هاي اموزشي مركز دوستدار كودك مشتاق است.