روز جهاني منع استثمار و كار كودكان

روز جهاني منع استثمار و كار كودكان

روز جهانی منع کار کودکان ۱۲ژوئن- 23 خرداد ، در دانشگاه  شهید باهنر کرمان ، به همت انجمن ‌علمی علوم اجتماعی (دانشجویی) و خیریه بچه های آفتاب مراسمی بر گزار شد و در آن مقاماتی از معاونت اجتماعی استانداری، بهزیستی، علوم‌ پزشکی، شورای شهر، نیروی انتظامی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کنار همکاران عضو انجمن دوستداران کودک کرمان، تعدادی از همکاران دانشگاهی و البته چند نفر از کودکان مشتاق شرکت کردند در این مراسم ازطرف انجمن دوستداران کودک کرمان: سرکارخانم حداد زاده، عضو هیئت مدیره و من (سیامک زندرضوی مدیر عامل) صحبت کردیم.  

 روز جهاني منع استثمار و كار كودكان  روز جهانی منع کار کودکان ۱۲ژوئن- 23 خرداد ، در دانشگاه  شهید باهنر کرمان ، به همت انجمن ‌علمی علوم اجتماعی (دانشجویی) و خیریه بچه های آفتاب مراسمی بر گزار شد و در آن مقاماتی از معاونت اجتماعی استانداری، بهزیستی، علوم‌ پزشکی، شورای شهر، نیروی انتظامی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کنار همکاران عضو انجمن دوستداران کودک کرمان، تعدادی از همکاران دانشگاهی و البته چند نفر از کودکان مشتاق شرکت کردند در این مراسم ازطرف انجمن دوستداران کودک کرمان: سرکارخانم حداد زاده، عضو هیئت مدیره و من (سیامک زندرضوی مدیر عامل) صحبت کردیم. خانم حداد زاده موضوع آسیب های جسمی وروان شناختی کودک کار را مورد بررسی قرار داد ومن نيز از منظر جامعه شناختی مساله را مرور کردم. براي اطلاعات بيشتراز برنامه اين مراسم دو پاورپينت زير را مشاهده كنيد : پاورپوینت اول: مساله کار کودکان، در سه سطح بین المللی، ملی و محلی مورد بررسی قرار گرفته و تقابل نیرو هایی که امکان سوء استفاده از نیروی کار کودکان را فراهم می آورند و نیروهایی که در یک بستر تاریخی و بطور همزمان، بااین مساله مقابله می کنند نشان داده شده است.  پاورپوینت دوم: تجربه ده ساله انجمن دوستداران کودک کرمان و مرکز دوستدار کودک مشتاق در این تقابل با تاکید بر آموزش با کیفیت گزارش شده است http://childfr.com/upload/books/image/576ad79d4ea92.pdf